ಅವರಿವರು ‘ಹರಿವ’ ಕತೆಗಳು!

ಅವರೊಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ. 
ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. 
ಆದರೆ ಕೈಹಿಡಿದವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಂದಿಯಾಗುತ್ತವೆ!

ಮರುದಿವಸ ಹರಿದ ಚೂರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ‘ಅವಳ’ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರಂತೆ,
ಒಂದುಗೂಡುತ್ತವಂತೆ, 

ಮತ್ತೆ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲವೂ…

ಚಿಂದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು!

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s