ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕತೆಗಳು!

ಆ ಊರಿನ ಕಮ್ಮಾರನ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚನ್ನಣಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಯಂಕರ ಸದ್ದುಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಫಾರ್ಮಿನ ಕೋಳಿಗಳು ಕಾಳು ಹೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ!

Advertisements

One comment on “ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕತೆಗಳು!

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು – ಇದರ ಪಾಡಿಗೆ ಇದು, ಇದಲ್ಲವೇ ಜಗದ ನಿಯಮ!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s