ಮಾನ-ದಂಡ!

ಯಾವುದೇ ಮನ್ನಣೆ ಅಥವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಆ ಪುರಸ್ಕಾರದ ‘ಮಾನದಂಡ’ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೇ ಅಸಮಾಧಾನವಿದ್ದರೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದವರು ‘ಅನರ್ಹ’ರೇ ಹೊರತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರಲ್ಲ!

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s