ಗೆಲ್ಲು!

ಗೆಲ್ಲು
ಎಂದನಾತ,
ಚಿಗುರುಗಳು
ಕಂಡವು
ಅದರೊಳಗೆ!

Advertisements

One comment on “ಗೆಲ್ಲು!

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬುವವರೇ ಬರವಾಗಿರುವ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಗೆಲ್ಲು ಎಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿಗುರು ಕಾಣಿತು ಮನಸೂ…

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s