ಮುಗುಳುನಗು!

ಅರಳುತಿರಲಿ
ಮುಗುಳುನಗುವು
ಸಕಲದೊಳಗೂ
ಈ ಜಗದೊಳಗೆ!

Photo: ಅರಳುತಿರಲಿಮುಗುಳುನಗುವುಸಕಲದೊಳಗೂಈ ಜಗದೊಳಗೆ!

Advertisements

One comment on “ಮುಗುಳುನಗು!

  1. ಬದರಿನಾಥ ಪಳವಳ್ಳಿಯ ಕವನಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಎಂತಹ ಸದಾಶಯ ಹೂವಪ್ಪಾ 🙂

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s