ಸಾಸಿವೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಕತೆಗಳು!

ಮಿತ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. 
ಹಸಿವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದ.
ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಬುದ್ಧನಂತಾಗುತ್ತೇನೆ ಎನುತ್ತಿದ್ದ.
ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆಂದು ಸಾಸಿವೆ ಚಿಮುಕಿಸಿದೆ.
ಚಟಪಟವನರಿಯದ ಆತ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ!

Advertisements

One comment on “ಸಾಸಿವೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಕತೆಗಳು!

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಮಾ ಅನಾವರಣ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s