ದೀಪ್ತಿ – ೬೭

ಹಲ್ಲಗಿಂಜದಿರನ್ಯರಿಗೆ ಹಳ್ಳದೊಳಗಿರುವಿರೆಂದು
ಬಲ್ಲೆನೆಲ್ಲವ ನಾನೆಂಬುದು ಸುಳ್ಳಕಂತೆಯು
ಬಳ್ಳವಿದೆಯಿನ್ನರಿಯಲು, ಸೇರಿಲ್ಲವೊಳಗೆಲ್ಲ ಶಿರ್ವಜ್ಞ|

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s