ಮೇರು!

ಗಾತ್ರಗಳ
ಗಣಿತದೊಳಗಡಗಿದಂತೆ,
ಕುಬ್ಜವಾದುವು
ಎತ್ತರಗಳು! 

Advertisements

One comment on “ಮೇರು!

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ನಿಜ ನಿಜ ಹೂವಪ್ಪ, ಏನೋ ಮೇರು ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪಾಧಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಮೆರೆದರೂ, ನಮ್ಮ ಆಳದಲ್ಲೂ ಕಕ್ಕಲಾರದ ಕುಬ್ಜಗಳ ಹಳಸು!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s