ಚೆಲ್ಲುಮನ!

ತೆರತೆರದಿ ಬಂದಪ್ಪಳಿಪುದು ಧೂಳಕಣ
ತೆರೆದಿಟ್ಟೊಡೆಲ್ಲದಕೂ ಈ ಚೆಲ್ಲುಮನ!

ಕೋಣೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೂತರೆ ಧೂಳುಗಳಂತು ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಮನೆಯ ಯಾವ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ತನುವಾದ ಗಾಳಿ ಬರಬಹುದೆಂದು ಗಮನಿಸಿ ಆ ಕಿಟಕಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ತೆರೆದಿಟ್ಟೊಡೆ ಕೊಂಚ ತಂಪಿದ್ದೀತು ಒಳಗೆ. ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಚಿದೊಡೆ ಕತ್ತಲಾದಲ್ಲಿ ಮಿಣುಕು ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಉರಿಯಲಿ ಒಳಗೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕಾಲಕ್ಕೂ ಹೊರಗಾಳಿಯೇ ಅನುವೆಂದು ಬಗೆದೊಡೆ ಹಚ್ಚಿಡುವ ದೀಪಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯೇ ಇರದು. ಬೆಳಕೇ ಕಾಣದಿದ್ದೀತು.

https://www.facebook.com/spchauta/posts/10151759088268674

Advertisements

One comment on “ಚೆಲ್ಲುಮನ!

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಯಾವುದೆಷ್ಟು ಇರಬೇಕೋ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲವೇ ತನುವಾದ ಬದುಕು? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s