ದೀಪ್ತಿ – ೬೪

ಸಿಕ್ಕಿದೊಡನಧಿಕಾರ ಮುಕ್ಕಿಬಿಡುವೆವೆನುತ 
ಹಕ್ಕಪಡೆದವರಂತೆ ಕೊಕ್ಕನಗಲಿಸುತಲಿ 
ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವ ಹೆಕ್ಕಿಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಬರೋ ಶಿರ್ವಜ್ಞ!

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s