ಶ್ರಮ!

ಚುಚ್ಚಿದಾ
ಸೂಜಿಗೊಂದೇಟು
ಕೊಟ್ಟೆ..

ನೆತ್ತರ
ಹನಿಗಳೆರಡು
ಧರೆಗುರುಳಿ ನಕ್ಕವು…

ಸೂಜಿ ತಣ್ಣಗೆ ಮಲಗಿತ್ತು!

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s