ಅಂತರಂಗ!

ಕೇಕ್-ನ ಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕನ್ನು ತಾಜಾ ಎನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು.

ತಿನ್ನುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೇಕ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನದೆಂಬ ಅರಿವಾಗಬಹುದು!

 

https://www.facebook.com/spchauta/posts/10151627530268674

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s