ಕಳ್ಳನಿದ್ದೆ!

ಬಂದೆಚ್ಚರಿಸಿದನಾತ
ಕಣ್ಣೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಾ
ನಿದ್ರಿಸದಿದ್ದರೂ

ಮಗದೊಂದು ದಿನ
ಮಲಗಿದ್ದೆ
ಮೈಮುಟ್ಟಿದ
ತಟಕ್ಕೆಂದೆದ್ದು ಕೂತೆ!

Advertisements

One comment on “ಕಳ್ಳನಿದ್ದೆ!

  1. ಬದರಿನಾಥ ಪಳವಳ್ಳಿಯ ಕವನಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಸಂದರ್ಭ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಭಾವಗಳೂ ವಿಭಿನ್ನ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s