ಜಾಣ!

ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೆಗಣಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆತ ಅದನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಅಂಗಳವನು ಸಾರಿಸಲು ಹೋದ.

ಮರುದಿನ ಆತನಂಗಳದ ಗಬ್ಬಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ.

https://www.facebook.com/spchauta/posts/10151414795598674

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s