ನಮ್ಮವರು

‘ದೊಡ್ಡವ’ರಾದರೂ ಸರಿ, ‘ಸಣ್ಣವ’ರಾದರೂ ಸರಿ, ಬೆರೆತು ಬಾಳುವುದಕ್ಕೇನು ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕೆ ಇಲ್ಲಿ? 

“ನನ್ನವರು” ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ “ನಮ್ಮವರು” ಬರಲಿ!

 

https://www.facebook.com/spchauta/posts/10151405161273674

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s