ದೀಪ್ತಿ – ೫೩

ತಪ್ಪನೊಪ್ಪುತ ಬೆಪ್ಪನಾಗುವುದೊಳಿತು ಮನವೆ
ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಯದೊಪ್ಪಿದೊಡೆನ್ನ ತನುವು
ತಿಪ್ಪೆಯಾಗದಿರು ಸೊಕ್ಕಿ ನುಡಿದು ನೀ ಶಿರ್ವಜ್ಞ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s